Hvem vi er

Danmark er bygget på fællesskaber. På respekt og nærhed. I familien, blandt vennerne, og når vi indgår aftaler med hinanden.

Sådan er det også i nærpension. Vi er et fællesskab, som handler om tillid og nære relationer. Med vores partnere og med jeres kunder.

Hvad vi gør

Når individer bliver til par, og par bliver til familier, skifter behovet for pension og forsikring. Med nærvær og faglig indsigt tilbyder vi produkter til hele livet. De sælges via vores partnere – pengeinstitutterne.

Vi sikrer tryghed, værdi og livskvalitet. Sådan var det, da vi etablerede vores partnerskab for mere end 30 år siden. Sådan er det i dag. Og sådan bliver det i morgen.

100 procent ejet af AP Pension

Nærpension er i dag et datterselskab, som er 100 procent ejet af AP Pension. Det gør os til en stærk partner med nogle af markedets bedste produkter inden for pension og forsikring.

Bestyrelsen i nærpension

Martin Nørholm Baltser (formand), administrerende direktør i Middelfart Sparekasse

Pia Werner Alexandersen, Vicedirektør Nykredit

Peter Lading Sørensen, direktør i Sparekassen Djursland

Bjarne Valentin Nielsen, sparekassedirektør i Rise Sparekasse

Jan Skov, direktør i Sparekassen Danmark

Lars Bolding, sparekassedirektør i Sparekassen Sjælland-Fyn

Martin Kudsk Rasmussen, bankdirektør i Spar Nord

Frank Mortensen, bankdirektør i Arbejdernes Landsbank

Bo Normann Rasmussen, administrerende direktør i AP Pension

Udvalgte milepæle

Fra forening til forretning: Her kan du se udvalgte milepæle i nærpensions lange historie

1983

1983

Foreningen Samarbejdende Sparekasser af 8. juni 1983 bliver stiftet

Foreningen bliver stiftet af de mindre sparekasser. Formålet er at udvikle fælles markedsføringsmaterialer. Flere sparekasser markedsførte sig herefter med det fælles S-logo.

1987

Sparekasserne får mulighed for at tegne forsikringer inden for liv- og pensionsområdet

Forsikringerne dækker ved dødsfald og ulykke, og kunder kan tegne dem i tilknytning til deres konto. Forsikringerne bliver tegnet gennem Forenede Gruppeliv (FG) og Hafnia.

1987

1991

1991

FSS overtager selv forsikringerne

Ved udgangen af 1991 bliver de to forsikringer slået sammen til Kundeforholdsforsikring, og aftalerne er nu direkte mellem FSS og FG/Hafnia.

1993

Alle har én stemme

Vedtægterne i FSS bliver ændret, så alle sparekasser nu betaler samme kontingent, og hver har én stemme. Nye produkter kommer til, og der bliver indgået aftale med Zürich Forsikring.

1993

1996

1996

FSS indleder samarbejde med AP Pension og Topdanmark

I november 1996 begynder samarbejdet med AP Pension – i første omgang alene med Tab af erhvervsevne og ulykkesforsikring. De næste år overtager AP Pension flere af produkterne.

Der bliver samtidig etableret et samarbejde med Topdanmark.

2003

AP Pension står for alle forsikringer

AP Pension overtager den sidste forsikringsordning fra Forenede Gruppeliv (FG) – den største ordning, den såkaldte Kundeforholdsforsikring.

2003

2007

2007

FSS bliver et aktieselskab

Salget af forsikringer er en succes, og i takt med at økonomien bliver større, ønsker et flertal af sparekasserne at ændre FSS fra en forening til et aktieselskab. Det sker 14. maj 2007 under navnet ForSikringsSamarbejde A/S. Alle sparekasser får tildelt lige mange aktier.

2010

FSS bliver solgt til AP Pension

I 2010 bliver der indledt forhandlinger med AP Pension om at sælge FSS A/S. Ved årets udgang accepterer sparekasserne AP Pensions tilbud, og FSS er fra 1. januar 2011 100 pct. ejet af AP Pension.

2010

2016

2016

FSS skifter navn til nærpension

Efter at have heddet FSS i over tre årtier skifter selskabet navn til nærpension. Samtidig lancerer selskabet en ny og mere konkurrencedygtig prisstruktur samt en ny digital platform, der gør det enkelt for kunde og pengeinstitut at indgå aftaler inden for liv- og pensionsområdet. Det professionaliserer pengeinstitutternes rådgivning og styrker salget.