Hvad er din virksomhed uden jeres medarbejdere?

Sætter jeres pensionsopsparing et bæredygtigt aftryk?

Hvorfor firmapension?

Den rette pensions- og forsikringsordning er afgørende for at have et sikkerhedsnet under arbejdslivet. Det giver dig, dine medarbejdere og jeres familier tryghed i hverdagen.

Film: Derfor bør I overveje en firmapension

Hør mere om, hvorfor det overhovedet giver mening for dig og dine medarbejdere at have en firmapensionsordning.

 
 

Fordele for din virksomhed

 • Det gør din virksomhed mere attraktiv som arbejdsplads
 • Ordningen sikrer din virksomhed økonomisk, hvis en medarbejder får et længere sygdomsforløb
 • Sundhedsforsikringen giver dine medarbejdere hurtig adgang til behandling, så de hurtigere kan vende raske tilbage til arbejdet
 • I får vejledning og sparring vedrørende medarbejdere, der viser tegn på stress, rygproblemer eller andet, som ellers kan medføre fravær
 • Din virksomhed får mindre administration, når I kun skal håndtere én ordning.

Fordele for dine medarbejdere

 • Dine medarbejdere får en gunstig opsparing til alderdommen. Det er rettidig omhu, som giver tryghed i tilværelsen
 • Ordningen rummer vigtige forsikringer, så medarbejderen er godt dækket ved tab af erhvervsevne, kritisk sygdom og dødsfald
 • Personlig forsikrings- og pensionsrådgivning, der tager afsæt i medarbejderens behov
 • Adgang til personlig helbredsvejleder, der giver forebyggende støtte og rådgivning, hvis medarbejderen ikke trives fysisk eller mentalt
 • Firmapensionsordningen kan også indeholde en sundhedsforsikring, så medarbejderen får hurtig behandling og undgår lang ventetid.

Hvad får I?

En god firmapensionsordning giver tryghed. Tryghed hos medarbejderne, der kan se frem til en alderdom med en gunstig opsparing. Tryghed for dig som virksomhedsejer, fordi du ved, at der bliver taget hånd om dine medarbejdere, hvis sygdom eller ulykke skulle ramme.

Film: Værdien af en firmapensionsordning

Se mere om, hvad en firmapensionsordning fra nærpension indeholder, og hvilke fordele den giver jer.

 
 

Tab af erhvervsevne

Månedlig indtægt, hvis medarbejderen bliver syg og uarbejdsdygtig ud over 3 måneder.

AP Care

Personlig helbredsvejledning, der forebygger sygdom eller mistrivsel hos medarbejderen.

Sundhedsforsikring

Hurtig behandling og hurtigt rask. Mulighed for at tilkoble tandlægedækning.

Kritisk sygdom

Engangsbeløb, hvis medarbejderen bliver kritisk syg. Kan udvides til at dække børn.

Én samlet pensions- og forsikringspakke

Pensionsopsparing

En gunstig opsparing, der sikrer medarbejderen frihed og råd til at blive ældre.

Dødsfald

Udbetaling til familien, hvis medarbejderen dør. Kan omfatte udbetaling til børn.

Rådgivning

Gode råd og vejledning, der sikrer dig og dine medarbejdere den helt rigtige ordning.

Bæredygtig investering

Historisk høje afkast og mulighed for at vælge en bæredygtig profil.

Hvorfor os?

Når vi kan tilbyde dig en attraktiv firmapensionsordning, skyldes det, at dit pengeinstitut er en del af noget større. Der er nemlig 25 pengeinstitutter med i nærpension, som er et datterselskab af AP Pension. Derfor kan I hos os få vilkår, der normalt er forbeholdt de største virksomheder.

Film: Styrken ved nærpension-samarbejdet

Se mere om styrkerne ved nærpension-samarbejdet, og hvordan det giver din virksomhed en attraktiv firmapensionsordning.

 
 

Din pension - vores ansvar

Med AP Pension i ryggen har vi mere end 100 års erfaring i at passe godt på kundernes opsparing. Og ud over stærke afkast på pensionsopsparingen har AP Pension flere styrker:

 • 100% kundeejet: Det vil sige, at det er kunderne - og ikke aktionærer eller investorer - der har indflydelse på AP Pensions retning.
 • AP Loyalitetsbonus: Mulighed for udbetaling af AP Pensions overskud i form af AP Loyalitetsbonus til dine medarbejdere.
 • Bæredygtighed: AP Pension lancerede som det første pensionsselskab i Danmark et bæredygtigt investeringsprodukt, som medarbejderne kan vælge at placere deres opsparing i.
 • Nærhed: Selvom AP Pension har hovedkontor i København, er jeres kontaktperson ikke længere væk end jeres pengeinstituts lokale filial.

Hvem står bag nærpension?

Dit pengeinstitut er sammen med 25 andre en del af nærpensions landsdækkende samarbejde, som har AP Pension i ryggen. Det betyder, at vi kan give jer adgang til en attraktiv firmapensionsordning med vilkår, der normalt er forbeholdt de største virksomheder.

I samarbejde med AP Pension